„Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“ Bible – Matouš 6, 3
Nechte pomáhat věci, které již nepotřebujete.

Barevný svět dětí, z. s.


Nabízí pomoc a služby ohroženým a znevýhodněným dětem, jejich rodičům či pěstounům a pořádá vzdělávací semináře po širokou i odbornou veřejnost.

Webové stránky  →  http://www.barevnysvetdeti.cz

Bsd logo neorezane %28medium%29