„Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.“ Bible – Matouš 6, 3
Nechte pomáhat věci, které již nepotřebujete.

Kontakty

Tým Bazar G6 můžete kdykoli kontaktovat na e-mailu info@bazarg6.cz

%c4%8dtvercov%c3%bd portr%c3%a9
Pavla Habrdová

Již od roku 1978 nenapravitelná optimistka - a to i ve věci dobré morálky křesťanských podnikatelů. Žije s rodinou pár metrů za hranicí Prahy a pravidelně navštěvuje sbor Církve bratrské v Šeberově. Ve Firmách G6 pomáhá s administrací portálu.

J%c3%a1
Marek Orawski

Marek Orawski (1965) pochází z Havířova, nyní žije s rodinou v Praze.

Celý život pracoval v pojišťovnictví většinou v různých manažerských pozicích. Je členem CB Šeberov. Založil a řídí PRVNÍ KLUBOVOU pojišťovnu.